กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เปิดตัวโครงการ ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น มุ่งพัฒนาพื้นฐานการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง

View icon 90
วันที่ 15 ธ.ค. 2565
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เปิดตัวโครงการ ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น ตั้งเป้าส่งเสริมให้เยาวชนมีพื้นฐานการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬามากขึ้น พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา และมอบทุนพิเศษ จัดกิจกรรมให้กับเยาวชนในโรงเรียน 4 แห่ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี จังหวัดราชบุรี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนห้วยต้อน จังหวัดชัยภูมิ, ภาคเหนือ ที่โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา และ ภาคใต้ ที่โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน จังหวัดสตูล