กกท. จัดอบรมสร้างความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้าม ให้กับบุคลากรทางการกีฬา

View icon 70
วันที่ 27 ก.ค. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการอบรมสัมมนา สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารต้องห้าม ให้กับบุคลากรทางการกีฬา โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ด้านสารต้องห้ามอย่างองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ WADA มาให้ความรู้