ซอนญ่า สิงหะ
ซอนญ่า สิงหะ

แคท

ซอนญ่า สิงหะ

@sonyasingha

ผลงาน : คือหัตถาครองพิภพ (2556) , ปลาหลงฟ้า (2558) , รหัสปริศนา Code Hunter , ผักบุ้งกับกุ้งนาง , ลูกตาลลอยแก้ว (2559) , ดอกหญ้าในพายุ (2561) , พริกกับเกลือ (กำลังถ่ายทำ)

ผลงานละคร