สิมิลัน เตมีวณิชย์
สิมิลัน เตมีวณิชย์

วีซ่า

สิมิลัน เตมีวณิชย์

 visasimilan

การศึกษา :  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความสามารถพิเศษ :  DJ Mixing

Twitter :  visasimilan_

TikTok :  visasimilan_

ผลงานละคร