ชนิภรณ์ ทรัพย์มี
ชนิภรณ์ ทรัพย์มี

อีฟ

ชนิภรณ์ ทรัพย์มี

evesupmee

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสามารถพิเศษ : ภาษาอังกฤษ, ร้องเพลง, กีตาร์, ทำอาหาร, พิธีกร, เชียร์ลีดเดอร์

TikTok : evesupmee

ผลงานละคร