แอนน่า กลึคส์
แอนน่า กลึคส์

แอนน่า

แอนน่า กลึคส์

anna_glucks

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงานที่ผ่านมา : โฆษณา THE UNDI, Asics

ความสามารถพิเศษ : พูดภาษาอีสาน, ซออู้, ว่ายน้ำ

ผลงานละคร