รวิศชา ปัญจวิชญ์
รวิศชา ปัญจวิชญ์

ทศ

รวิศชา ปัญจวิชญ์

tos_rawidcha

การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานที่ผ่านมา : เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย Smart Boy 2020, นักกีฬาวิ่งทีมชาติ

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, เดินแบบ, การแสดง, ศิลปะการต่อสู้ (คิวบู๊)

ผลงานละคร