ภัทรพงศ์ เวศกามี
ภัทรพงศ์ เวศกามี

ริว

ภัทรพงศ์ เวศกามี

riew_pp

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงานล่าสุด : ทานตะวันสีเพลิง (รอเปิดกล้อง)

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง , เล่นกีต้าร์

Twitter : @Mariew_mw

ผลงานละคร