อภิสรา วงศ์ทัศนีโย
อภิสรา วงศ์ทัศนีโย

มิลลี่

อภิสรา วงศ์ทัศนีโย

millie_api

น้ำหนัก : 51 กิโลกรัม

ส่วนสูง : 171 เซนติเมตร

การศึกษา : ชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เอกออกแบบอุตสาหกรรม

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง , กีต้าร์ , เปียโน , คทากร , เดินแบบ , วาดภาพ

ผลงานที่ผ่านมา : คทากร รุ่นที่ 12

ผลงานละคร