ชรินพร เงินเจริญ
ชรินพร เงินเจริญ

ปิ่น

ชรินพร เงินเจริญ

@_pppinchrp

น้ำหนัก : 47 กิโลกรัม

ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร  

การศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

ความสามารถพิเศษ : รำไทย , เดินแบบ

ผลงานที่ผ่านมา : ชนะเลิศ Missteen Thailand 2019

ผลงานละคร