ณศมน นิยมเดชา
ณศมน นิยมเดชา

แบมแบม

ณศมน นิยมเดชา

@bbamnsm

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานที่ผ่านมา : เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย Thai supermodel 2019

ความสามารถพิเศษ : ตีร้องเพลง , ดรัมเมเยอร์ , เล่นเปียโน

ผลงานละคร