ชนกนันท์ เสนปิ่น
ชนกนันท์ เสนปิ่น

เบนซ์

ชนกนันท์ เสนปิ่น

@cchanoknun

การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

ผลงานที่ผ่านมา : รองอันดับ 1 Missteen Thailand 2018

ความสามารถพิเศษ : เต้น , พิธีกร

ผลงานละคร