วรรณรดา เพชรชำนาญ
วรรณรดา เพชรชำนาญ

เอฟฟี่

วรรณรดา เพชรชำนาญ

@f_fysung

การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลงานที่ผ่านมา : Missteen Thailand 2018

ความสามารถพิเศษ : เต้น , พิธีกร

ผลงานละคร