ศิภัชรดา ผิวทอง
ศิภัชรดา ผิวทอง

วินนี่

ศิภัชรดา ผิวทอง

@winniesp_

การศึกษา : กำลังศึกษา GED ที่ Phuketpals และจะไปศึกษาต่อที่ Stamford international university

รางวัลที่ได้รับ : ตำแหน่ง Missteen Thailand 2017

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, ตีขิม

ผลงานละคร