เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์
เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์

ภูมิ

เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์

@poom_kiatipoom

วันเกิด : 9 มกราคม 2545

การศึกษา : กำลังศึกษา คณะนิเทศสาตร์ สาขาวิทยุและโทรทัศน์มันติแพลตฟอร์ม มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลที่ได้รับ : เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย Smart boy 2018

ความสามารถพิเศษ :  รำกระบอง, ต่อยมวย, ร้องเพลง

Twitter :  @banluechairit

TikTok : @poom_kiatipoom

ผลงานละคร

คลิปรายการ