จักรภัทร อังศุธนมาลี
จักรภัทร อังศุธนมาลี

ตรัย

จักรภัทร อังศุธนมาลี

@_tttrai

วันเกิด : 17 มีนาคม 2545

การศึกษา : กำลังศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ :  Smart Boy 2018

ความสามารถพิเศษ : บาสเกตบอล, ร้องเพลง

ผลงานละคร