จักรภัทร อังศุธนมาลี
จักรภัทร อังศุธนมาลี

ตรัย

จักรภัทร อังศุธนมาลี

@_tttrai

วันเกิด : 17 มีนาคม 2545

การศึกษา : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

รางวัลที่ได้รับ :  Smart boy 2018

ความสามารถพิเศษ : บาสเกตบอล, ร้องเพลง

ผลงานละคร