เกษรา วัฒนสังข์
เกษรา วัฒนสังข์

เฟิร์น

เกษรา วัฒนสังข์

@ferngatesara

วันเกิด : 6 พฤศจิกายน 2539

การศึกษา : กำลังศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รางวัลที่ได้รับ :  Thai Supermodel 2018

ความสามารถพิเศษ : เต้น

ผลงานละคร