ยูโร ยศวรรธน์
ยูโร ยศวรรธน์

ยูโร

ยูโร ยศวรรธน์

@euroyotsawat

วันเกิด :   19 ตุลาคม  2539

ภูมิลำเนา : จ.อุดรธานี

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, เล่นกีตาร์, บาสเกตบอล

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Twitter : @euroyotsawat

TikTok : @euroyotsawat

ผลงานละคร