ยศวรรธน์ ทะวาปี
ยศวรรธน์ ทะวาปี

ยูโร

ยศวรรธน์ ทะวาปี

@euro_yotsawat

วันเกิด :  19 ตุลาคม  2539

การศึกษา : ปีที่4 คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, เล่นกีต้าร์, บาสเกตบอล

ผลงานละคร

คลิปรายการ