นนทพันธ์ ใจกันทา
นนทพันธ์ ใจกันทา

ไม้

นนทพันธ์ ใจกันทา

@lookmai_j

ชื่อเล่น : ไม้

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

Twitter : @lookmai_nj

ผลงานละคร