วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ไทยเฮลท์เดย์รัน 2023 ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกัน

View icon 87
วันที่ 7 พ.ย. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - ดอกเตอร์สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เป็นประธานเปิดงานวิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ "ไทยเฮลท์เดย์รัน 2023" ภายใต้แนวคิดก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกัน มีนักวิ่งกว่า 3,000 คน ร่วมการแข่งขัน ที่บริเวณสะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร