สสส. เตือนกินเจงดเค็ม ลดโซเดียม เด็กรุ่นใหม่เสี่ยงโรคไตเร็วขึ้น

View icon 69
วันที่ 16 ต.ค. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
สสส. เตือนกินเจงดเค็ม ลดโซเดียม ห่วงคนไทยยังกินโซเดียมสูง เด็กรุ่นใหม่เสี่ยงโรคไตเร็วขึ้น แนะ 4 เลือก 4 เสี่ยง

วันนี้ (16 ต.ค. 66) ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เทศกาลกินเจ เป็นเทศกาลแห่งการสั่งสมบุญกุศล ละเว้นเนื้อสัตว์ เพิ่มการกินผัก ผลไม้ ถือเป็นโอกาสดีในการดูแลสุขภาพ แต่เนื่องจากอาหารเจส่วนมากมีรสหวาน มัน เค็มจัด

โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำแนะนำว่าปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมต่อร่างกายคือไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมหรือไม่เกิน 5 กรัมต่อวัน ข้อมูลปริมาณการบริโภคโซเดียม ปี 2562-2565 พบคนไทยบริโภคโซเดียมเกินกว่ามาตรฐานเกือบ 2 เท่า

ล่าสุด พบคนรุ่นใหม่ อายุ 17-24 ปี บริโภคโซเดียมเกินถึง 3,194 มิลลิกรัมต่อวัน ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของโรค NCDs เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไต หัวใจและหลอดเลือดเร็วขึ้น

ทางด้าน รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดการบริโภคเค็ม กล่าวว่า คนไทยมีพฤติกรรมติดเค็มตั้งแต่อายุยังน้อย ช่วงเทศกาลกินเจ หลายคนนิยมเลือกอาหารเจแบบแช่แข็งและกึ่งสำเร็จรูป เพราะหาซื้อได้สะดวก ผลสำรวจกลุ่มอาหารแช่แข็ง 53 รายการ พบปริมาณโซเดียมเฉลี่ยสูง 890 มิลลิกรัมต่อบรรจุภัณฑ์

ขณะที่กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป 300 รายการ เช่น บะหมี่ โจ๊ก ซุปกึ่งสำเร็จรูป มีโซเดียมเฉลี่ยสูง 1,240 มิลลิกรัม

โดยส่งผลกระทบให้เกิด 6 สัญญาณเตือนสุขภาพ

1.ใบหน้า ใต้ตา มือ เท้าบวม
2. กระหายน้ำ
3.ท้องอืด
4.น้ำหนักขึ้นเร็ว 
5.เหนื่อยง่าย
6.ความดันโลหิตสูง