กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ เตรียมปิดฉาก กรุงเทพฯ ครองเจ้าเหรียญทอง

View icon 110
วันที่ 29 ส.ค. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - วันนี้แล้ว การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" จะปิดฉากลงอย่างเป็นทางการ ไปติดตามความเคลื่อนไหวได้จาก คุณศิวกร ลออพิสุทธิ์

สรุปเหรียญทอง กรุงเทพมหานคร ครองเจ้าเหรียญทองแน่นอนแล้ว ทำได้ 126 เหรียญทอง นำกาญจนบุรี เจ้าภาพ อันดับ 2 18 เหรียญทอง ชลบุรี อยู่อันดับ 3 มี 42 เหรียญทอง