สัปดาห์สุดท้าย! กทม. ยังนำ 93 เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

View icon 1.1K
วันที่ 25 ส.ค. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ เหลือไม่ถึง 1 สัปดาห์ จะมีอะไรน่าสนใจไปติดตามได้จากคุณศิวกร ลออพิสุทธิ์

กรุงเทพมหานคร ยังนำอันดับ 1 มี 93 เหรียญทอง อันดับสอง เจ้าภาพ กาญจนบุรี 75 เหรียญทอง อันดับสาม นครศรีธรรมราช 32 เหรียญทอง