เปิดฉากการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

View icon 86
วันที่ 15 ส.ค. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" เปิดฉากแล้วอย่างเป็นทางการ ไปติดตามการรายงานจาก คุณศิวกร ลออพิสุทธิ์