อาลัยนิจนิรันดร์ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ ถึงแก่อนิจกรรม

View icon 3.5K
วันที่ 29 มิ.ย. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
อาลัยนิจนิรันดร์ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ ถึงแก่อนิจกรรม

วันนี้ (29 มิ.ย. 66) เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 66  ที่ผ่านมา คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์  ภรรยาของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี ได้ถึงแก่อนิจกรรม ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถือเป็นความสูญเสียและเศร้าโศกต่อครอบครัวเจียรวนนท์ บุคคลใกล้ชิด รวมถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ อย่างยิ่ง

ด้วยเพราะคุณหญิงเทวีเป็นบุคคลมีเปี่ยมด้วยความเมตตา ทำนุบำรุงศาสนา และช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาส เป็นนิจศีล จึงเป็นที่รักของทุกคน  และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากสังคมในฐานะแม่ดีเด่น และสตรีไทยดีเด่น

คุณหญิงเทวี  เจียรวนนท์  เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2483 สมรสกับ นายธนินท์ เจียรวนนท์  มีบุตรธิดา 5 คน ได้แก่ นางวรรณี (เจียรวนนท์) รอสส์ นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ และนางทิพพาภรณ์ (เจียรวนนท์) อริยวรารมย์  

คุณหญิงเทวี เป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับสังคม ดูแลครอบครัวอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังน้อมนำพระบรมราโชวาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน รวมถึงมีความศรัทธาและใฝ่ทำนุบำรุงในพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ทีมข่าว Ch7HD News ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเจียรวนนท์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์