สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์

View icon 311
วันที่ 29 มิ.ย. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 17.02 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังบ้านเลขที่ 88 หมู่บ้านวินด์มิลล์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 สิริอายุได้ 83 ปี ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และของส่วนพระองค์ที่หน้าโกศศพ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ เกิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2483 สมรสกับนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี มีบุตร-ธิดา 5 คน คุณหญิงเทวีเป็นบุคคลที่เปี่ยมด้วยความเมตตา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส น้อมนำพระบรมราโชวาท และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน จนได้รับการยกย่องและได้รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2556 รวมทั้ง โล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560

ข่าวที่เกี่ยวข้อง