ข่าวออนไลน์7HD

เลือกตั้ง 2566 : ช่อง 7HD ผนึกเครือข่าย 50 องค์กร รายงานผลนับคะแนนเลือกตั้ง สส.แบบเรียลไทม์

ช่อง 7HD ผนึกกำลังสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล พร้อมเครือข่าย 50 องค์กร รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสส.แบบเรียลไทม์ ตั้งเป้าไม่เกิน 19.00 น ทราบผลเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ และ 21.00 น ทราบผลคะแนน สส 400 เขต  ภายใต้ ความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

เครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า 50 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และสื่ออิสระรวมกว่า 34 สำนัก ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม อาทิ สมาคมฟินเทคประเทศไทย สมาคมเมตตาเวิร์สไทย D-Vote โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ยกระดับ Application รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง สส.2566 ครั้งแรกกับเทคโนโลยี Crowd funding ระดมทุนเพื่อสนับสนุนอาสาสมัคร 1 แสนคน รายงานผลคะแนนเลือกตั้งจากทุกหน่วยเลือกตั้ง 95,000 หน่วย แบบ Real Time (เรียลไทม์) ระบุจะสามารถเริ่มรายงานผลคะแนนแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทุกเขต หลังปิดหีบเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 17.15 น. เป็นต้นไป ตั้งเป้าหมายไม่เกิน 19.00 น หรือ 2 ชั่วโมง หลังปิดหีบเลือกตั้ง จะทราบแนวโน้ม สัดส่วนคะแนน สส.ปาร์ตีลิสของแต่ละพรรค และ ไม่เกิน 21.00 น. จะทราบแนวโน้มคะแนนเสียงของผู้สมัครสส.แบบแบ่งเขต ที่มีคะแนนนำอันดับ 1 ของ 400 เขตทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งและส่งเสริมประชาธิปไตย โดยตั้งเป้ายอดบริจาค 12 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบรายงานผลคะแนน Real Time และระบบบริหารอาสาสมัคร ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ เพื่อให้การรายงานผลคะแนนเป็นไปอย่างครอบคลุมทุกหน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย

1.อาสาสมัครประจำหน่วยเลือกตั้ง 400 เขต ประมาณ 100,000 คน ที่มาจากท้องถิ่น พรรคการเมืองที่ตอบรับแล้ว คือ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคก้าวไกล พรรคไทยสร้างไทย และ พรรครวมไทยทั้งชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ประจำทุกหน่วยเลือกตั้ง

2. อาสาสมัครหัวหน้าเขตเลือกตั้ง 400 เขต และทีมงานที่จะทำงานประสานกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการรับคะแนนที่เจ้าหน้าที่ กกต.เขต กรอกเข้าในระบบ

3. อาสาสมัครศูนย์ปฏิบัติการวันเลือกตั้ง โดยศูนย์ปฏิบัติการวันเลือกตั้ง ซึ่งจะทำหน้าที่ในการรวมศูนย์การส่งคะแนน

พร้อมกันนี้ ยังขอเชิญชวนอาสาสมัครในทุกพื้นที่ เพื่อร่วมทำงาน ตรวจสอบผลการเลือกตั้งถูกต้องแม่นยำที่สุด ในทุกพื้นที่ด้วย