เช้าข่าว 7 สี

คิง เพาเวอร์ ส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม แห่งที่ 88 ที่ จ.เชียงราย สานฝันเยาวชนไทย

เช้าข่าว 7 สี - กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากล แห่งที่ 88 ให้กับโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ "100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย" โดยมอบโอกาสให้เยาวชนไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้มีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานไว้ใช้ฝึกซ้อมพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างมืออาชีพต่อไป