ข่าวออนไลน์7HD

เคาะราคาประมูลดาวเทียมครั้งแรกของไทย รัฐได้เงิน 806 ล้านบาทเศษ

สามบริษัทร่วมประมูลดาวเทียม กสทช. ใช้เวลา 31 นาที จบประมูล 3 ชุด รัฐได้เงิน 806 ล้านบาทเศษ คาดว่าจะรับรองผลการประมูลวันที่ 18 ม.ค.นี้ เริ่มจ่ายเงินงวดเรกภายใน 30 วัน ขณะที่ใบอนุญาตมีระยะเวลา 20 ปี

วันนี้ 15 ม.ค.66 ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้เปิดประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ในลักษณะจัดชุด (Package)  โดยก่อนเริ่มการประมูลผู้บริหารทั้งสามบริษัทที่เข้าร่วมประมูลจับสลากซองพลาสเวิร์ดรหัส เพื่อใช้เข้าระบบการประมูล และห้องที่ใช้ประมูล  รวมถึงคณะกรรมการ กสทช. ได้จับสลากชุดแพ็กเกจที่จะเริ่มประมูล  ซึ่งผลการจับสลากเรียงลำดับการประมูลเริ่มจาก ชุดที่ 4  ชุดที่  3 ชุดที่  5 ชุดที่  2 และ ชุดที่ 1 ตามลำดับ  จากนั้นจึงเริ่มการประมูลตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ชุดที่ 1 ประกอบด้วย วงโคจร 50.5E (ข่ายงาน C1 และ N1) และวงโคจร 51E (ข่ายงาน 51) ราคาเริ่มต้น  374,156,000 ล้านบาท ใช้เวลา 6 นาที ไม่มีผู้สนใจเคาะราคาประมูล

ชุดที่ 2 ประกอบด้วย วงโคจร 78.5E (ข่ายงาน A2B และ 78.5E) ซึ่งป็นวงโคจรที่ ให้บริการอยู่ในประเทศไทย ราคาเริ่มต้น 360,017,850 ล้านบาท  มีการแข่งขันเคาะประมูล 2 รอบ ใช้เวลาประมูล 11 นาที มีผู้สนใจ 2  ราย จบที่ราคา 380,017,850  ล้านบาท

ชุดที่ 3 ประกอบด้วย วงโคจร 119.5E (ข่ายงาน IP1, P3 และ 119.5E) และวงโคจร 120E (ข่ายงาน 120E) (เป็นการแก้ปัญหา Thaicom 5) ราคาเริ่มต้น 397,532,000 ล้านบาท ใช้เวลาประมูล 6 นาที มีผู้เคาะประมูล 1 ราย จบที่ราคา 417,408,600 ล้านบาท 

ชุดที่ 4 วงโคจร 126E (ข่ายงาน 126E) ราคาเริ่มต้น 8,644,000 ล้าบาท ใช้เวลาประมูลเพียง 2 นาที มีผู้สนใจเคาะประมูล 1 ราย จบที่ราคา 9,076,200 ล้านบาท

และชุดที่ 5 วงโคจร 142E (ข่ายงาน G3K และ 142E) ราคาเริ่มต้นการประมูล 189 ล้านบาทเศษ ไม่มีผู้เสนอราคา

63c3a78b5e3c22.47795448.jpg

การประมูลทั้ง 5 ชุด  ใช้เวลารวมประมูลทั้งหมด 31 นาที สามารถประมูลออก 3 ชุด  คือ ชุดที่ 4  ชุดที่ 3 และชุดที่  2 รวมเป็นเงิน  806,502,650  ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่า กสทช.จะรับรองผลการประมูลในการประชุมบอร์ดวันที่ 18 ม.ค. และต้องเริ่มจ่ายเงินงวดเรกภายใน 30 วัน โดยใบอนุญาตมีระยะเวลา 20 ปี

สำหรับผู้เข้าประมูล จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส