ข่าวภาคค่ำ

ช่อง 7HD มอบของขวัญวันเด็กปี 2566 สานฝันเด็กไทย กล้าคิด กล้าแสดงออก

ข่าวภาคค่ำ - ช่อง 7HD มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา เป็นของขวัญวันเด็กปี 2566 ให้ 20 หน่วยงาน เพื่อสานฝันเด็กไทย กล้าคิด กล้าแสดงออก ทั้งด้านการศึกษาและกีฬา 

คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ในกิจกรรม 7HD คิดดี คิดส์เดย์ ให้กับ 20 หน่วยงาน ประกอบด้วย โรงเรียน 7 แห่ง ศูนย์เยาวชน 7 แห่ง ชุมชน 4 แห่ง และหน่วยงานภาครัฐ 2 แห่ง เพื่อนำไปมอบให้เด็ก ๆ เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ และส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กไทย กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ โดยจัดต่อเนื่อง 10 ปีแล้ว โดยอุปกรณ์การเรียนและกีฬาเหล่านี้ แต่ละหน่วยงานจะนำไปทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เก่า ชำรุด และขาดแคลน เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับเด็ก ๆ