กสทช. ขู่ กกท. ยึดเงินค่าสนับสนุนฟุตบอลโลก

View icon 104
วันที่ 1 ธ.ค. 2565
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - ส่อเค้าบานปลาย สำหรับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2022 ล่าสุด สภาองค์กรของผู้บริโภค จี้ กสทช. ให้เปิดเงื่อนไขสัญญาเงินสนับสนุน กกท. เพื่อความโปร่งใส และมีรายงานข่าวว่า กสทช. เองก็ชี้ไปยัง กกท. ให้จัดสรรการถ่ายทอดสดให้เป็นธรรม ไม่เช่นนั้นจะยึดเงินสนับสนุนคืน พร้อมดอกเบี้ยอีก 5%

หลัง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้อนุมัติการสนับสนุนเงินงบประมาณแก่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. เพื่อการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 2022 โดยใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ จำนวน 600 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการแข่งขันได้อย่างทั่วถึงนั้น

นางสาววรลักษณ์ ศรีใย หัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม สภาองค์กรของผู้บริโภค เรียกร้องให้ กสทช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสรรการถ่ายทอดสดการแข่งขันให้เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดสดได้อย่างทั่วถึง แต่ กกท. กลับให้บริษัท ทรู ดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด (กลุ่มทรู) ได้สิทธิเลือกคู่แข่งขัน ทั้งจำนวนคู่ และได้จำนวนช่องที่มากกว่า และสามารถถ่ายทอดสดในระบบ HD รวมถึงยังได้รับการสนับสนุนจากค่าโฆษณาสินค้าอีกด้วย ทั้งที่จ่ายเงินซื้อลิขสิทธิ์ไปเพียง 25% การกำหนดกติกาดังกล่าว กระทบสิทธิขั้นพื้นฐานผู้บริโภค เพราะเป็นเงื่อนไขให้ผู้บริโภคต้องมีภาระเพิ่มขึ้นในการเข้าถึงเนื้อหา ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านฟรีทีวีได้ตามปกติ ตามหลักการของ Must Carry

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุมอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ ก็ได้มีมติเห็นชอบให้ กสทช. ส่งหนังสือแจ้ง กกท. ให้เร่งแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ตามหลักการของ Must Carry หากไม่ดำเนินการแก้ไข หรือไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนด กกท. ต้องชำระเงินสนับสนุนที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ กสทช. ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอีก 5% ต่อปี