โชตินภา แก้วจรูญ
โชตินภา แก้วจรูญ

หมูแฮม

โชตินภา แก้วจรูญ

การศึกษา : ปริญญาตรี การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความสามารถพิเศษ : รำไทย

ผลงานที่ผ่านมา : ตำแหน่ง RISING STAR การประกวด MISS THAILAND WORLD 2023

IG : @moohamcnps

ผลงานละคร