สุเมธา รอยสี
สุเมธา รอยสี

บิ๊กเอ็ม

สุเมธา รอยสี

 bigm_sumetha

การศึกษา :  จบ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย

ความสามารถพิเศษ :  กีตาร์

TikTok :  bigm1911

ผลงานละคร