ปุณณฤกษ์ อาศัยป่า
ปุณณฤกษ์ อาศัยป่า

ดรีม

ปุณณฤกษ์ อาศัยป่า

 arsaipas

การศึกษา :  ชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความสามารถพิเศษ :  ร้องเพลง, กีตาร์, ระนาดทุ้ม, ขลุ่ย, กลอง

Twitter :  Arsaipar

TikTok :  arsaipas

ผลงานละคร