ฐณธรณ์ ธัญญกรกุล
ฐณธรณ์ ธัญญกรกุล

ซิล

ฐณธรณ์ ธัญญกรกุล

zil_thanathon

การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาคอนเทนต์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ความสามารถพิเศษ : รำวงมาตรฐาน

Twitter : zil_thanathon

TikTok : zil_thanathon

ผลงานละคร