ปัณชญา สุวรรณกูฏ
ปัณชญา สุวรรณกูฏ

อ๋อม

ปัณชญา สุวรรณกูฏ

 oompanchaya

การศึกษา :  ชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสามารถพิเศษ :  เต้น, รำ, ถ่ายรูป, จัดดอกไม้

TikTok :  oompanchaya

ผลงานละคร