กันณทร ชะระภิญโญ
กันณทร ชะระภิญโญ

กัปตัน

กันณทร ชะระภิญโญ

captainnnknt

การศึกษา : กำลังศึกษา คณะการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความสามารถพิเศษ : เปียโน, กีตาร์, ร้องเพลง

Twitter : Captainnnknt

TikTok : captainnnknt

ผลงานละคร