เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ
เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ

มิ้นชิ

เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ

mintshii_

การศึกษา : กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ :

ความสามารถพิเศษ : ถ่ายรูป, ทำอาหาร

Twitter : Mintshii_

TikTok : mintstntsb

ผลงานละคร