นิคิต้า กรรณเกตุ
นิคิต้า กรรณเกตุ

นิต้า

นิคิต้า กรรณเกตุ

nita_kannaket

การศึกษา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกออกแบบเพื่อการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานที่ผ่านมา : ถ่ายโฆษณา, เดินแบบ, เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย THAI SUPERMODEL CONTEST 2020 และตำแหน่งพิเศษ  Miss Glamour by Mont Fleur

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, เล่นไวโอลิน, เทควันโด

ผลงานละคร