อาคริส อธิญญานนท์
อาคริส อธิญญานนท์

คริส

อาคริส อธิญญานนท์

@cris_acris

วันเกิด : 14 กันยายน พ.ศ.2545

การศึกษา : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5  โรงเรียนปทุมคงคา

ความสามารถพิเศษ : นักกีฬาเทควันโด, ศิลปะการต่อสู้ (คิวบู๊)

ผลงาน : ตำแหน่ง Smart Boy 2020

ผลงานละคร