สุกฤษฏิ์ สงแก้ว
สุกฤษฏิ์ สงแก้ว

บีช

สุกฤษฏิ์ สงแก้ว

@beach_sukrit

วันเกิด : 23 สิงหาคม พ.ศ.2544

การศึกษา : ปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต

ความสามารถพิเศษ : เล่นกีตาร์,ร้องเพลง,ฟุตบอล

ผลงานละคร