เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช
เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช

จีน

เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช

chertinnara

น้ำหนัก : 44 กิโลกรัม

ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร  

การศึกษา : ปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสามารถพิเศษ : เต้น , ร้องเพลง , เล่นกีต้าร์

ผลงานละคร