ณศรันย์ จุมพลวิวัฒน์
ณศรันย์ จุมพลวิวัฒน์

อ้น

ณศรันย์ จุมพลวิวัฒน์

@aon_nasaran19

วันเกิด : 1 กรกฎาคม พ.ศ.2534

รางวัลที่ได้รับ :  รองชนะเลิศอันดับ 1 เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 9

ผลงาน : คลื่นผีป่วน,เชิง ชาย ชาญ,เจ้าสาวช่างยนต์,กองพันรักลั่นฟ้า,กาเหว่า,เศรษฐีตีนเปล่า,ปีกหงส์

Twitter : @Aoncong

Facebook :  www.facebook.com/AonKorakott

ผลงานละคร