คริษฐา สังสะโอภาส
คริษฐา สังสะโอภาส

ชิงชิง

คริษฐา สังสะโอภาส

@kkharittha

ฉายา : เหนียง

วันเกิด : 18 กรกฎาคม 2539

เกิดที่  : กรุงเทพฯ

การศึกษา : กำลังศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปภาพยนตร์ ม.กรุงเทพ

อุปนิสัย : ร่าเริง พูดเยอะ

ความสามารถพิเศษ : ขี่ม้า ไอซ์สเก็ต

สีที่ชอบ : ชมพู

ขนมที่ชอบ : ทุกอย่าง

อาหารที่ชอบ : อาหารญี่ปุ่น

ของสะสม : เครื่องประดับ

บุคคลตัวอย่าง : คุณแม่

Twitter :  @kkharittha

ผลงานละคร

คลิปรายการ