ทิสานาฏ ศรศึก
ทิสานาฏ ศรศึก

นาว

ทิสานาฏ ศรศึก

@now_tisanart

เกิดที่ : กทม.

การศึกษา : วิทยาลัยนาฏศิลป์ บัณฑิตพัฒนศิลป์

ผลงาน : สายโลหิต / นางร้าย 

ผลงานละคร