โออาร์หนุน 3 ส.กีฬา 60 ล้านบาท มุ่งพัฒนานักกีฬาไทยสู่สากล

View icon 139
วันที่ 25 มิ.ย. 2567
ประเด็นเด็ด 7 สี
แชร์
ประเด็นเด็ด 7 สี - สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลฯ, สมาคมกีฬาสควอชฯ และ สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองฯ ร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุน จากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ในโครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ รวม 60 ล้านบาท เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และช่วยส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพ ซึ่งนำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภาพรวม และยังสามารถยกระดับไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง