เศรษฐา ส่งเอกสารเพิ่มกับ ป.ป.ช. บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

View icon 53
วันที่ 17 มิ.ย. 2567
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยเป็นบัญชีของ นายกรัฐมนตรี เมื่อเข้ารับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี และยื่นเอกสารเพิ่มเติม 

จากที่เคยแจ้ง นายเศรษฐา และคู่สมรส มีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 1,020 ล้านบาท เป็นหนี้สินจากการเบิกเกินบัญชี จำนวนกว่า 10 ล้านบาท แบ่งรายการทรัพย์สินของนายกรัฐมตรี เป็นทั้งเงินสด เงินฝาก เงินลงทุน ที่เป็นการลงทุนในโทเคนดิจิทัล ที่เพิ่มอีกเกือบ 200,000 บาท โดยโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกในไทยที่ ได้รับการอนุญาตให้ออกและเสนอขายโดยสำนักงาน ก.ล.ต.