“นายกฯ เศรษฐา” เปิดทำเนียบรัฐบาลจัดงานฉลองต้อนรับกฎหมายสมรสเท่าเทียม 18 มิ.ย.นี้

View icon 200
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
หลัง “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” ผ่านวุฒิสภา “นายกฯ เศรษฐา” เตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลฉลองต้อนรับกับความรักที่เท่าเทียม  

วันนี้ (13มิ.ย.67) มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุมวุฒิสภา จะบรรจุวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม) ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ หลังคณะกรรมการธิการฯ พิจารณาทั้ง 69 มาตราเสร็จสิ้นแล้ว โดยกรรมาธิการฯ ส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีผลบังคับใช้หลัง 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยมีเวลาเตรียมการ เช่น การเตรียมทะเบียนสมรส การออกระเบียบให้สอดคล้องกับหลักศาสนาของเจ้าหน้าที่ที่เป็นมุสลิม เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งสื่อมวลชนว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะจัดงานเลี้ยงรับรอง เพื่อแสดงความยินดีกับจุดเริ่มต้นของกฎหมายสมรสเท่าเทียม ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้เช่นกัน ในเวลา เวลา 17.00 - 18.30 น. ณ สนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยจะเชิญตัวแทนนักเคลื่อนไหวที่ร่วมขับเคลื่อน และ ผลักดันกฎหมายฉบับนี้ และ ตัวแทนผู้มีความหลากลายทางเพศจากหลายแวดวง ร่วมเฉลิมฉลองกับความรักที่เท่าเทียมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า จะมีการจัดงานที่ทำเนียบรัฐบาล หลังวุฒิสภาประชุมเรื่องนี้เสร็จ ย้ำเป็นเรื่องที่รัฐบาลผลักดัน และเป็นสิ่งที่ควรทำกันมานานแล้ว เป็นการให้สิทธิที่เท่าเทียนมกันทุกฝ่าย ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐาน โดยหากวุฒิสภาผ่านความเห็นชอบแล้ว จะได้มีการเฉลิมฉลองกัน