ศาลนัดชี้ขาด ยุบก้าวไกล-คุณสมบัติเศรษฐา 18 มิ.ย.นี้

View icon 66
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
ข่าวเย็นประเด็นร้อน
แชร์
ข่าวเย็นประเด็นร้อน - วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมปรึกษาคดีสำคัญหลายคดี ทั้งคดียุบพรรคก้าวไกล และ คดีนายกฯ เศรษฐา ตั้ง "นายพิชิต ชื่นบาน" เป็นรัฐมนตรี โดยเตรียมนัดพิจารณาอีกครั้ง 18 มิถุนายนนี้

วันนี้ (12 มิ.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล กรณีมีหลักฐาน อันควรเชื่อว่า พรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้อง) มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว มีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายนนี้ และกำหนดนัดพิจารณาในวันอังคารที่ 18 มิถุนายนนี้

ส่วนคดีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ความเป็นรัฐมนตรีของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ หรือไม่ กรณี นายเศรษฐา ได้นำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้ง นายพิชิต (ผู้ถูกร้องที่ 2) เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้ง ๆ ที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า นายพิชิต ขาดคุณสมบัติ

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว มีคำสั่งให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายนนี้ และกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่ 18 มิถุนายนนี้ เช่นกัน

นอกจากนีั ศาลรัฐธรรมนูญ ยังประชุมพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 36, 40, 41 และมาตรา 42 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ เวลา 09.30 น.

ไม่ใช่แค่นี้ วันที่ 18 มิถุนายนนี้ อัยการจะพาตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไปส่งฟ้องต่อศาลอาญา ในคดีที่อัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องทักษิณมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ