ช่อง 7HD วางพวงมาลาถวายสักการะ ร.8

View icon 75
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - นางสุณี ปริปุณณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโฆษณา พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์ และ ณิชารีย์ พัดทอง เป็นตัวแทนจากช่อง 7HD เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน 2567 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าอาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง